يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خوش آمديد.
حديث روز
امام عـلى عليه ‏السلام :
فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.
نمایش انتقادات و پیشنهادات
To enable this module please download and install "RS-Monials" component from Here
نمایش اسکرولی انتقادات و پیشنهادات
This module is exclusively designed to use with RSMonials component. To enable this module please download and install "RS-Monials" component from here
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

- دريافت شكايات حضوري ومكتوب مردم (مراجعين ) ازواحدها وكاركنان دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني

- بررسي وتحقيق پيرامون صحت ياسقم موضوع شكايات وپيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي  

- بررسي وپاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي وبازرسي ازقبيل استانداري فرمانداري  - سازمان بازرسي كل  و....  

- پيگيري واخذ نظريات وپيشنهادهاي واحدهاي تخصصي درارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي واعلام پاسخ به شاكيان  

- جمع بندي شكايات درمقاطع سه ماهه وتجزيه وتحليل علل بروز شكايات وارائه گزارش براي رياست دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني وهمچنين مشاوروزير ومديركل دفترارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي وكارمندان گردد.