يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خوش آمديد.
حديث روز
امام عـلى عليه ‏السلام :
فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.
نمایش انتقادات و پیشنهادات
To enable this module please download and install "RS-Monials" component from Here
نمایش اسکرولی انتقادات و پیشنهادات
This module is exclusively designed to use with RSMonials component. To enable this module please download and install "RS-Monials" component from here
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
رديف
نام دانشگاه
سايت
1
دانشگاه علوم پزشکي اراک
2
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
3
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
4
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
5
دانشگاه علوم پزشکي اهواز
6
دانشگاه علوم پزشکي ايلام
7
دانشگاه علوم پزشکي بابل
8
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
9
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
10
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
11
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
12
دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه
13
دانشگاه علوم پزشکي تهران
14
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
15
دانشکده علوم پزشکي جيرفت
16
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
17
دانشکده علوم پزشکي دزفول
18
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
19
دانشگاه علوم پزشکي زابل
20
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
21
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
22
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
23
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
24
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
25
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
26
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
27
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
28
دانشگاه علوم پزشکي علوم توانبخشي و بهزيستي
29
دانشگاه علوم پزشکي فسا
30
دانشگاه علوم پزشکي قزوين
31
دانشگاه علوم پزشکي قم
32
دانشگاه علوم پزشکي کاشان
33
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
34
دانشگاه علوم پزشکي کرج
35
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
36
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
37
دانشگاه علوم پزشکي گناباد
38
دانشگاه علوم پزشکي گيلان
39
دانشگاه علوم پزشکي گلستان
40
دانشگاه علوم پزشکي لرستان
41
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
42
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
43
دانشکده علوم پزشکي نيشابور
44
دانشگاه علوم پزشکي همدان
45
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
46
دانشگاه علوم پزشکي يزد